Contact us

800 characters remaining.

English-Polish translator with NAATI accreditation and many years of experience provides high-quality professional translations on all subjects FAST.

My name is Czeslaw Olechnowicz (Mr). I provide high-quality Polish-English translations on any subject, incl. law, medicine, science and technology, engineering, business, etc.

Examples of documents submitted for translation include:

- personal documents such as birth, marriage or change of name certificates, police-check certificates, driver's licences,

- employment certificates or references,

- educational documents (school and course certificates, university degrees and academic transcripts, degree theses, course curricula and syllabuses),

- legal documents (divorce decrees, court decisions, all documents and material required for legal proceedings and court cases in both Poland and English-speaking countries, police reports and police clearance certificates, powers of attorney, last wills, declarations and notarial statements, company statutes etc.),

- doctor's certificates, medical test results, hospitalisation records,

- bank/financial statements, invoices,

- private emails, letters and statements of any kind,

- press articles and those from scientific journals, advertising and information material (brochures, handbooks, fact sheets, leaflets) on a broad variety of subjects,

- literary work such as memoirs,

- official documents and letters issued by various authorities in both Poland and all English-speaking countries, including Australia, as well as various application forms in both languages.

In particular, I provide certified translations of all documents required by the Australian Immigration Department for permanent residence applications, as well as of those required by Polish Consulates from people applying for Polish citizenship and passports, for example, certificates of Australian citizenship/naturalisation certificates and biographies.

I am a Polish native speaker, hold a Master's degree from Warsaw, Poland, and accreditation by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) as a professional translator in the Polish and English languages (both ways).

Most importantly, I have over 35 years of experience in this field, which includes 16 years with the Immigration Department's Translating and Interpreting Service, based in Sydney, Australia, as a full-time Polish translator, editor and checker.

It is this vast experience, combined with the interdisciplinary nature of my degree course, that makes is possible for me to translate documents and other material covering many different subject areas with great confidence.

My clients have included: in Australia, both federal and state government departments (Immigration and Social Security Departments/Centrelink, state Health Department, Ethnic Affairs Commission/Community Relations Commission/Multicultural NSW), private translation agencies, migration agents i individuals, while in Poland, among others, the Polish Investment and Trade Agency, a Polish government agency which promotes Poland as an attractive destination for foreign investment.

My translations are accepted everywhere. Certified translations can be posted anywhere in Australia or the world, or an electronic version can be emailed if preferred. Many short documents can be translated on the same day or within 24 hours of the acceptance of the quote at the latest. A fast, professional and inexpensive service assured!

For a free quote call me on 02 4232 3620 or 0450 215 515 in Australia, or just scan and email your documents or material for translation to: polishenglish@bigpond.com or polishtranslationlink@gmail.com


Biuro Tłumaczeń Angielsko-PolskichPolish-English Translation Service"sporządza tłumaczenia z angielskiego na polski i odwrotnie profesjonalnie, szybko i niedrogo.

Zajmujemy się każdą tematyką z każdej dziedziny. Tłumaczenia obejmują m. in. prawo, medycynę, naukę i technikę, inżynierię, medycynę, biznes i finanse. Oto niektóre przykłady tłumaczonych dokumentów:

* dokumenty osobiste, takie jak akty urodzenia, chrztu, ślubu i zgonu, świadectwa zmiany imienia i nazwiska, zaświadczenia o niekaralności, prawa jazdy,

* świadectwa i opinie z pracy, umowy o pracę,

* dokumenty związane z wykształceniem, w tym świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów, dyplomy ukończenia wyższych studiów, wypisy z indeksów i suplementy, prace dyplomowe, programy nauczania, programy studiów,

* dokumenty prawne, takie jak świadectwa rozwodu, decyzje sądów, wszelkie dokumenty i materiały potrzebne do postępowania prawnego i spraw sądowych zarówno w Polsce jak i w krajach anglojęzycznych, raporty policyjne, zaświadczenia o niekaralności, upoważnienia, testamenty, deklaracje i oświadczenia notarialne, wszelkie materiały potrzebne do spraw sądowych, statuty spółek i wyciągi z KRS,

* zaświadczenia lekarskie, wyniki badań lekarskich, karty leczenia szpitalnego,

* wyciągi z kont bankowych, zestawienia finansowe, faktury, umowy bankowe, świadectwa rejestracji nazw przedsiębiorstw, wyciągi z rejestrów handlowych, pokwitowania, zaświadczenia o statusie kredytowym, zawiadomienia o oszacowaniu podatków,

* listy, emajle i oświadczenia prywatne wszelkiego rodzaju,

* artykuły prasowo-naukowe i materiały reklamowo-informacyjne (broszury, poradniki, informatory, ulotki) na rozmaite tematy,

* tłumaczenia literackie, np. pamiętniki,

* dokumenty i pisma urzędowe wydane przez instytucje zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach angielskojęzycznych, w tym Australii, a także różne formularze wniosków w obu językach.

W szczególności, Biuro nasze sporządza uwierzytelnione tłumaczenia wszystkich dokumentów wymaganych przez australijski Urząd Imigracji potrzebnych do wniosków o pobyt stały w Australii, a także dokumentów wymaganych przez polskie konsulaty od osób ubiegających się o obywatelstwo i paszport Polski, m. in. świadectwa obywatelstwa australijskiego i życiorysy.

Tłumacz i założyciel Biura - Czesław Olechnowicz - jest obywatelem polsko-australijskim, posiadającym dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich w Warszawie oraz akredytację tłumacza zawodowego w języku polskim i angielskim (w obie strony), która jest przyznawana przez Australijski Urząd Akredytacji Tłumaczych pisemnych i Ustnych (NAATI) i jest odpowiednikiem polskich tłumaczy przysięgłych.

Co najważniejsze, tłumacz posiada ponad 35 lat praktyki w tej dziedzinie, w tym 16 lat jako tłumacz w pełnym wymiarze czasu w Biurze Tłumaczeń przy Federalnym Ministerstwie Imigracji w Sydney. Zakres tej pracy obejmował także sprawdzanie tłumaczeń sporządzonych przez innych tłumaczy.

Właśnie dzięki temu wieloletniemu doświadczeniu, w połączeniu z interdyscyplinarnym charakterem ukończonych przez niego studiów, możliwe jest tłumaczenie bez trudności dokumentów i innych materiałów obejmujących wiele różnych dziedzin.

Klienci naszego Biura obejmują lub obejmowali w przeszłości: w Australii ‑ ministerstwa państwowe (federalne Min. Imigracji i Min. Opieki Społecznej, stanowe Min. Zdrowia i Komisja d/s Stosunków Społecznych), prywatne agencje tłumaczeń, agenci imigracyjni i osoby prywatne, a Polsce m. in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (spółka państwowa).

Tłumaczenia nasze akceptowane są przez wszyskie instytucje. Wiele krótkich dokumentów możemy przetłumaczyć tego samego dnia lub najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania dokumentu w języku źródłowym i zaakceptowania wyceny. Uwierzytelnione tłumaczenia możemy wysłać pod dowolny adres w Australii lub na całym świecie. Jeśli to wystarczy, możemy wysłać tylko wersję elektroniczną w formacie PDF. Gwarantujemy szybką, profesjonalną i niedrogą usługę.

Po bezpłatną wycenę prosimy zeskanować dokumenty lub materiały do tłumaczenia i przesłać je nam za pośrednictwem internetu pod adres polishenglish@bigpond.com lub polishtranslationlink@gmail.com, lub po prostu zadzwonić pod numer 02 4232 3620 lub 0450 215 515 w Australii.

 

Ring 02 4232 3620 or 0450 215 515

Address 41A Surfleet Place
KIAMA NSW
Australia
2533
Phone (+61) 02 4232 3620
Mobile (+61) 0450 215 515
Send an Email Get vCard
Opening hours

7 days a week
8.00am-8.00pm